Finns det en diet som är bättre än alla andra? JA! Det gör det, den du har utformat efter dig. Mitt tips är att föra matdagbok och då menar jag definitivt inte att väga och överkontrollera vad du äter utan mer när, vad och hur du har mått under dagen. På så vis kan du utvärdera och identifiera vad just du fungerar bäst på. Viktigt att nämna i sammanhanget är att man oftast inte behöver utesluta något så vida det inte handlar om sjukdom, allergi eller andra personliga preferenser. Anpassa mängden, ät varierat och planera
utifrån livspusslet, långsiktighet, behov och målbild räcker ofta gott. Lyssna på vad kroppen säger till dig, magen är ofta ganska tydlig med sina signaler.